Wednesday, April 1, 2015

Video: ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව‍‍ට අයිති කාරයො නැහැ. මේක ශ්‍රී ලංකිකයොන්ට අයිති ක්‍රීඩාවක්. මේක එයාලගෙ.

No comments :
ශ්‍රී ලංකාවෙ ක්‍රිකට් වල අයිතිකා‍රයො නැහැ. මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ජනතාවගෙ දෙයක්. ඔවුන්ටයි මේක අයිති. අපිට නීතියක් තියෙනව. සංශෝදනයකට ලක් කරන්න අපි කැමති. වැරදි තොරතුරු අයි සී සීයට ගෙන යෑමට අපි ක්‍රියාත්මක වෙනව.

‍මහේලට හා සංගක්කාරට ප්‍රශ්න තියෙනව. සංගක්කාරගෙන් බැගෑවත්ව ඉල්ලනව තව දුරටත් ඔහුගෙ සේවාව ලබා දෙන්න කියල.

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ 'ගෝඩ් ෆාදර්' වරුන් නොමැති බව පැවසූ ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ක්‍රිකට් පරිපාලනයේ සිදු කළ වෙනස ග...

Video: ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව වෙනස්කළ යුතුද ?

No comments :
ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව වෙනස්කළ යුතුද ? නව ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවේ සභාපති හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සිදත් වෙත්තමුනිට ප්‍රශ්නයක්


ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව වෙනස්කළ යුතුද ? නව ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුවේ සභාපති හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සිදත් වෙත්තමුනිට ප්‍රශ්නයක්
Posted by BBC Sinhala - සංදේශය on Wednesday, April 1, 2015

ICC threat to suspend SLC if not transparent - Full Letter

No comments :

ICC expressed their view regarding the newly appointed interim committee and written a letter to explain their stand.
Dear ..............,
Apparent appointment of interim  committee to run Sri Lanka Cricket
I note from reports in the media of today’s date that the government of Sri Lanka intends to form an interim committee to run the cricketing affairs of Sri Lanka Cricket.

Whilst we have no further or substantive information about the accuracy or otherwise of these media reports, I just wanted to flag with you the risk that such action could put Sri Lanka Cricket in breach of Article 2.9(B) of ICC’s Articles of Association which states as follows: ‘Where a government interferes in the administration of cricket by a Member, including but not limited to interference in operational matters, the selection and management of teams, the appointment of coaches or support personnel, the Executive Board shall have the power to suspend or refuse to recognize that Member…’.

Of course, a full and proper investigation would need to be carried out, but any unjustified interference might expose Sri Lanka Cricket to the possibility of having its membership suspended by the ICC Board, which would have considerably damaging consequences, including the loss of the right for Sri Lanka Cricket to participate in ICC’s global events.

I very much hope that Sri Lanka Cricket and the government of Sri Lanka will be able to resolve any issues that they might have in a mutually agreeable fashion and look forward to receiving your update on what exactly has occurred or is transpiring.

- CEO  of ICC

Muralitharan raised his hands to support SLC cricket

No comments :
The newly elected chairman of Sri Lanka cricket Sidath Weththamuni the former test cricketer revealed that the interest of Muttiah Muralitharan  to help the game of cricket today (01) at a media briefing held at the head office of SLC.
Weththamuni further said that Retired legendary cricketer Mahela Jayawardene also extend his support to help SLC in a different capacity.
Mahela will help as in an honorary advisor capacity rebuild the grassroot  lever of the game in future.
At the same time Muralitharan raises his hand to to support SLC overall according to the requirements in different capacity said the chairman.
"I'm getting older, we should admit that the game has changed when comparing  to the stage that we played. Mahela retired recently and he have vision and played in different level of the game. We can use his brain to uplift the game " said Sidath Weththamuni

Tuesday, March 31, 2015

Mahela choose to help Sri Lanka Cricket's grassroot

No comments :
The Sri Lankan legendary batsman Mahela Jayawardene has offered to be a honorary advisor of Sri Lanka Cricket to uplift the grass root infrastructure of Sri Lanka cricket by the newly appointed Sports Minister.Former Sri Lankan captain Mahela Jayawardene is set to take over a role with the country's cricket administration to develop the infrastructure of the local game at the feeder level.

Jayawardane, who retired from ODIs after the World Cup, was one of the finest batsmen to come through the highly competitive school cricket set up.

Mahela who has started in International cricket career 18 year ago in R Premadasa Stadium against India call his day for all form of Cricket after the defeat against South Africa in ICC World Cup Quarter finals.

Soon after the retirement Mahela Jayawardene has offered help Sri Lanka Cricket in an honorary advisory capacity to develop  Schools Cricket, Under 19, Sri Lanka A team & domestic cricket to meet international standard.

Mahela represented the country in 149 Tests, 448 ODI, and 55 T20s and carrying 25957 International runs under his belt.

Career Record with the bat 


MatInnsNORunsHSAveBFSR100504s6sCtSt
Tests149252151181437449.842295951.4534501387612050
ODIs448418391265014433.371602078.9619771119762180
T20Is55558149310031.761121133.181917333170
First-class237383241783837449.6851803050
List A5415045015181163*33.4320942630
Twenty20170165244051110*28.733129129.4622646693660
Thursday, March 19, 2015

Sangakkara reflects on his career as Sri Lanka fall to Proteas

No comments :

Full transcript of Kumar Sangakkara Press Conference
Q. Kumar, not the ideal finish for you. Take us through what actually went wrong after you won the toss and batted.
KUMAR SANGAKKARA:
 Well, I thought they bowled pretty well at the start, and losing two wickets up front always puts the batters under pressure. We were playing with six batsmen today, and it was just a case of building partnerships, but every time we tried to get something going, there was a wicket falling, and the disappointing thing was that we gave seven wickets to spin when they were a pace dominant attack. I think they bowled well. The wicket probably helped because it was a bit two paced at the start, but we should be disappointed with ourselves the way we played because we just weren't good enough to get the 250, 260-run score that would have really been difficult to chase on that track.

Q. How disappointing is it to go out in this fashion?
KUMAR SANGAKKARA:
 Well, like I said, it's disappointing to lose, especially in a quarterfinal, but to win against a side like South Africa we have to do really well. We have to compete. There was a stage even when we were four wickets down where we probably could have gone through the powerplay and maybe got to the 240, 250 mark, but then again, a couple of wickets fell, then six wickets became seven and eight very quickly, and that was the case. If you take our innings, our batting innings, it was a lot of stop starts, but a lot of wickets falling together. And we were expecting, as much as anyone, of ourselves. But we weren't good enough today.

Q. I know that you've always made much of the team and it being a team game, but that was your last game at One Day International cricket today. How disappointing is it to go out on that note? I know you've had such a great career, but quarterfinal World Cup?
KUMAR SANGAKKARA:
 Well, that's the way it goes. Someone has got to lose in a quarterfinal. It's a do-or-die situation. It could have been my last game, it could have been one of the games that I've played. I don't think that makes a huge difference or adds to the disappointment. I think it's just a case of just taking stock of what we did and how we did it. You know, there's another four-year wait for the next World Cup, and we have a lot of people in the dressing room who would have learned a lot from this World Cup, and that'll stand them in good stead going forward. Personally I've had a great time playing with these boys. Disappointments are a part of our career, and you just take it on the chin and move on.

Q. Do you think the team is in good hands?
KUMAR SANGAKKARA:
 I think the team is in great hands. Angelo Mathews has been such an impressive leader right throughout. I think Dilshan might be playing a few more seasons for Sri Lanka, and we've had Thirimanne who's really come into great strides. Every single time he plays he looks more and more impressive. We've had a few injuries this tour, but if you look at the players we have, you can't but be positive about the future.

Q. 2001 against South Africa where you came onto the scene and today again South Africa, are you leaving Sri Lankan cricket in a better state than you walked into in 2001?
KUMAR SANGAKKARA:
 I hope so, and I definitely think so. I think if you take some of the younger players, if I can compare myself to them at the same age, I think these guys are quite a ways ahead of where I was, and that's quite exciting when you really look at it because that means they've got so much more left to learn and a lot more to give to Sri Lanka. There's no secret to playing good cricket. It's making the best use of your talent, working as hard as you can in the nets, and then making the right decisions out in the middle. I definitely think Sri Lankan cricket has progressed leaps and bounds from where we started and from where I started, and I have no fear about the future of Sri Lankan cricket. I think our guys will do very, very well.

Q. You spoke about Thirimanne.
KUMAR SANGAKKARA:
 Yeah, I think that there will be a lot of opinions on that, should we, shouldn't we have. Thiri adds a lot of solidity wherever he bats, and with the injuries we've had and with Chandimal going back, we had Upul was another opener, who's over 16 international hundreds, I think, but I think you make the best choices that you think for that particular occasion, and sometimes they go wrong. I think selection as in most things in cricket is a matter of opinion and trust, and you trust the bowlers you select to do the best they can. Sometimes you've found one thing, sometimes you leave with more questions than answers, but then again, that's the way this game goes. And when we had that 11 walking out, I think everyone was pretty confident that we were good enough to do the job. But Kaushal, Thiri opening, yeah, maybe Thiri could have stuck one, maybe Upul could have come in, but like I said, hindsight is 20/20. With the game as a whole, I don't think we were up to the mark.

Q. How do you describe your own journey in this World Cup? Why are you going out now when you're at your peak?
KUMAR SANGAKKARA:
 Retiring from cricket is not about form. To me personally it never is. I'm sure I can play maybe a year or two more, but like I said before, it's time and place, and I feel that the time is now and it's right and the World Cup with a four-year wait in between is the right occasion to do it. I'm pretty happy with the decision I've made. I've tried to give everything I have when I've played the game, and you know, the game goes on. You can't hold onto it and people shouldn't be too sentimental. I love the support that they've given me over the years, and I've become a lot better person and a player because of that support and love, but at the end of the day, I think a lot better players and greater players have gone, and the game has gone on and there are new players who take the mantle, and in my case it won't be any different.

Q. After losing two wickets, four runs, it seemed like you were trying to get ones and twos. How hard were you trying and how hard was it to get singles and twos?
KUMAR SANGAKKARA:
 Yeah, well, I was just trying to see that new ball off. Morne, they were pushing for wickets. And once they had two, they were pushing to get three, maybe four wickets. Morne was bowling pretty quickly, bowled some good lengths, and our job was just to hold on. The run rate in this format of the game now with the new rules, you can always catch up. You can be three and a half, four runs and 0 for the first 20 and the next 30 you can get 200 runs. That's the way this game has gone. It was just a case of building solid partnerships and batting 20, 25 overs without worrying too much about the rate. But Thiri batted beautifully, but then unfortunately he got out. The next partnership didn't lost long. Angie and I lasted a bit, but then again, that stop start thing was a problem. It wasn't that easy to time the ball on the wicket today, but sometimes that's the case, you just have to stick it out and stick it out and when you get to that powerplay, you can't take 10 runs off in a row without too much of an effort. We just didn't have enough wickets when that time came around.

Q. You've batted pretty fluently through the rest of the tournament. Was it a bit jarring to come onto to pitch and have to play that role where you're seeing a lot of balls off?
KUMAR SANGAKKARA:
 Yeah, I walked in, and I remember playing in Sydney when we played the Australians when it started off and we bowled pace. There seemed to be a bit of -- the batsmen weren't really timing the ball even with the swings. I think they really got into a rhythm against the spin. Today it was no different. I walked in to bat and I was trying to hit the ball into the gaps, but sometimes you time one and it still wouldn't penetrate the field. So it becomes frustrating. But like I said, you just make the best of that situation and keep fighting, keep working, keep working and get to a stage where you can really launch, but to do that you need wickets in hand. Yeah, it was disappointing not be able to go out there from ball one and be able to time the ball. I think Thiri did that the moment he walked in. He had a beautiful rhythm today. But like I said, no one really batted long enough.

Q. I assume you're going to continue in Test cricket for a while longer, but I think tonight's game was Mahela Jayawardene's last for Sri Lanka in any format. Could you just say what it's been like to spend so much of your career playing alongside him?
KUMAR SANGAKKARA:
 Oh, I think it's been a great privilege. He's been, along with Aravinda de Silva, I think Mahela has been an exceptional player for Sri Lanka who's scored a lot of runs. He's made a hundred in a lot of victories, and he's given a lot on and off the field to the country. So I think he's going to be sorely missed. You know, he can look back again and really appreciate what he's been given by the country, the support he's been given, but also what he's given back. I'm sure he's going to be thoroughly disappointed today, but also, sometimes there is a bit of relief, as well, when your career ends. The high-pressure situations, the warmups, the ice baths, the recovery sessions, all of that, all repeated over 16, 17 years can get a bit much. But yeah, like I said, time to look at other things and other aspects of life.

Q. Kumar, you finished with a tally of runs second only to Sachin Tendulkar, more dismissals than anyone else, first man to score hundreds in four successive One Day Internationals. How would you like to be remembered?
KUMAR SANGAKKARA: 
Oh, if anyone can say that they've enjoyed playing against me and playing with me, I'll be more than happy.

Wednesday, March 18, 2015

Highlights: Sri Lanka vs South Africa - World Cup 2015

No comments :